Baggrund og opgaven

Ejendomsforeningen Mælkebøtten købte i slutningen af 90’erne Prinsessegade 39, der er beliggende i centrum af Fredericia. Ejendommen der består af forhus, sidehus og baghus var meget nedslidt og Fredericia Kommune gav i 2001 tilsagn om offentlig støtte til ombygning af hovedhuset, mens Mælkebøtten selv skulle finansere side- og baghuset. I 1700 tallet lå her byens rigeste købmandsgård. Den ejendom som ligger der i dag er fra 1897 og genopbygget efter en brand. Forhuset havde erhverv i kælderen med boghandel og en bolig på hver af etagerne i henholdsvis stueetagen og på 1. sal. Loftetagen blev oprindeligt anvendt til tørreloft, men blev senere ombygget til beboelse. Der var en hovedtrappe der førte fra porten op til tagetagen.


Før ombygningen


Efter ombygningen

For at kunne leje lejlighederne ud, var det nødvendigt at underopdele de store lejemål til mindre. I stuen og på 1. sal er der indrettet 3 boliger pr. etage, mens loftet rummer to boliger. Adgangen til boligerne sker i dag af en altangang mod gårdsiden. Kælderetagen havde oprindeligt en lofthøjde på 2,3 m hvilket begrænsede udlejningsmulighederne, da arbejdstilsynet kræver en rumhøjde på 2,5 m i forbindelse med ombygningen blev kældergulvet sænket. Dele af bygningen er bygget på blød bund som mange huse i Fredericia, og huset havde gennem årene sat sig over 25 cm i den nordlige ende, mens sydgavlen står på fast grund. Dette forhold har nærmest vredet huset med store sætningsrevner i murværket til følge. Det var nødvendigt at forstærke fundamenterne med pælefundering. Det var dog ikke muligt at rette huset op, så de skævheder der er opstået, har vi ikke kunne fjerne


Forsiden under ombygningen


Set fra gårdhaven under ombygningen

Når der skal etableres 3 lejemål pr etage, hvor der oprindeligt kun har været en stor lejlighed, kræver det omfattende ombygningsarbejde. Huset har gennem tiden undergået mange indvendige ombygninger. Både af økonomiske og materialeressourcemæssige grunde har vi forsøgt at bevare så meget af det oprindelige hus, der har været muligt. I stueetagen der oprindelig har været den fine etage, er dele af den oprindelige spisestues høje paneler bevaret. I stuerne mod gaden er loftets stuk bevaret. Vinduesindfatninger og fodpaneler er nye, men udformet som de oprindelige. Mælkebøtten ønskede at skabe et livligt miljø i huset med det eksisterende galleri i sidehuset, beboerfaciliteter i baghuset og mulighed for en cafe’ eller lignende i forhusets kælder. Renoveringen skulle finde sted i samhørighed med såvel miljø som brugerne af huset. Undervejs i byggeprocessen blev kælderen udlejet til ”Den Lille Vinkælder” derved er den oprindelige funktion genoptaget. Den oprindelige vinforretning havde udslag i forhuset og lager til vinfade i sidehuset.


Nye indgangspartier til taglejlighederne


Udsmykning fra den oprindelige vinbutik