Links

Egen Vinding og Datter er en række virksomheder der beskæftiger sig med økologisk byggeri
og fremstilling af bæredygtige materialer.
www.egenvinding.dk

House, arkitekterne fra Egen Vinding og Datter har naturligvis arkitekttegnet deres egen hjemmeside.
www.house-arki.dk

Vores Lerstensfabrik har også deres egen hjemmeside
www.lerstensfabrikken.dk

Fornyet Energi bygger masseovne
http://www.fornyetenergi.dk/

Merkur Bank er vores samarbejdspartner om finansiering med stor erfaring i kollektivt, socialt
og bæredygtigt byggeri.
www.merkurbank.dk

Landsforeningen Økologisk Byggeri er vi naturligvis medlem af
www.lob.dk

LØB-faggruppe for ler- og halmbyggeri
www.eco-net.dk/halmbyg

Svanholm Kollektivet har i mange år været et skoleeksempel på et bæredygtigt kollektiv.
www.svanholm.dk

Byøkologer
www.byokologi.dk

Lars Helbro er masseovnens grand old man i Danmark
www.stenovne.dk

Se TV-udsendelser om halmbyggeri
www.dr.dk/halmhuset

Globalt netværk for økolandsbyer
www.ecovillages.org

Videncenter for alle med interesse for Byøkologi
www.dcue.dk

Foreningen Bæredygtig Teknologi
www.ecoweb.dk/

Læs om masseovn med vandtank, solfanger m.m.
www.aidt.dk

Besøg det virtuelle økologiens hus
www.okologiens-hus.dk

Database over producenter, materialer, lovgivning information m.m.
www.byggetorvet.dk

Landsforeningen Praktisk Økologi
www.praktiskoekologi.dk

Rådvadcentret er et center til bevarelse af gamle håndværk
www.raadvad.dk

Læs om lovarbejde i Bolig- og Byministeriet.
www.bm.dk

Teknologisk Universitet forsker i økologi
www.its.dtu.dk/proj/okopro/index.htm

Byggeriets informationscenter
www.byggecentrum.dk

Energioplysningen har information om biomasse og tilskudsordninger
www.energioplysningen.dk

Solenergi Center er producenter af solcelle- og solvarmeanlæg
www.solenergi.dk

Videncenter for Halm- og Flisfyring
www.videncenter.dk

De grønne guider viser vej
www.greenguides.dk

Grøn Information er uafhængigt informationscenter om miljø og forbrug
www.greeninfo.dk

Du kan også få grønne møbler
www.dgm.dk

OVE - Organisationen for Vedvarende Energi
www.orgve.dk

Miljøministeriet
www.mem.dk

Miljøstyrelsen er forvaltningsenheden for Miljøministeriet
www.mst.dk

Statens Byggeforskningsinstitut rådgiver om byggemetoder
www.sbi.dk

Samvirkende energi- og miljøkontorer i Danmark samler 21 energi- og miljøkontorer.
www.sek.dk

Elsparefonden er en uafhængig fond under Miljø- og Energiministeriet
www.elsparefonden.dk