Økologi

Regnvandsopsamling
Regnvand fra tagene føres gennem filtre til en stor tank beliggende i jorden i gården. Herfra pumpes vandet til en ”cisternelignende” tank i kælderen og herfra videre rundt i huset til toiletter og vaskeri i baghuset. Regnvandet må ikke drikkes så anlægget forsyner udelukkende vandforbrugende genstande som toiletter og vaskemaskiner. På vandstikket er der placeret en ventil, så regnvandet ikke kan løbe tilbage i drikkevandsledningen i gaden til byens øvrige borgere. Alle regnvandsledninger skal mærkes ”ikke drikkevand”, for at sikre ingen senere kommer til at tilslutte drikkevandsinstallationer til disse ledninger. Der er ligeledes monteret vandmålere til registrering af dette forbrug, for selvom vandet er gratis, skal der betales vandafledningsafgift.


Cisterne til regnvandsopsamling

Solvarmeanlæg
Solfangeren på taget opvarmer en væske, som ledes til kælderen via rør, hvor den opvarmede væske opvarmer det kolde vand i varmtvandsbeholderen. Når solen ikke skinner tilstrækkeligt hjælper fjernvarmen til med opvarmning af brugsvandet. Den gratis solenergi vil kunne dække ca. 50% af det samlede energiforbrug til opvarming af brugsvandet.


Solfangeren

Hørisolering
Der er flere årsager til at vi har anvendt hørisolering i stedet for mineraluld. For det første er der arbejdsmæssige ulemper ved mineraluld. Det er ubehagelift at arbejde med, da det kradser på kroppen og der er mistanke om at fibrene er kræftfremkaldende. Hørisolering er langt mindre energikrævende at fremstille og er let at bortskaffe, samtidig har det gode egenskaber i forhold til evt. fugtophobning i konstruktionen. Hørisolering kan i modsætning til mineraluld transportere fugt og med en god udluftet konstruktionen.

Silikatmaling
Til de udvendige pudsede facader er der anvendt silikatmaling der går i kemisk forbindelse med pudsen. Malingen er helt diffusionsåben og tillader derved murværket at ånde.

Olieemulsionsmaling
På indvendige vægge og lofter er der anvendt vandbaseret naturmaling på linoliebasis. Den er uden skadelige tilsætningsstoffer og diffusionsåben. Herved er der skabt et godt indeklima og med sin helt matte overflade har den samme materiale-karakter som traditionelle kriderede lofter og limfarvede vægge.

Kemetræsvinduer
De eksisterende vinduer var så nedslidte, at det ikke var rentabelt at renovere dem, i stedet er der anvendt nye EVD-vinduer. Træet der er anvendt til vinduerne er fra Lapland og fra træer der er 80-120 år gamle, og med en kerneandel på 85-90%. Vinduerne er først dyppet i koldpresset linolie og derefter sprøjtemalet 2 gange med linoliemaling. Den tørrer ved iltning og under tørringen udvider den sig, og lukker porrerne i træet, derved er der lukket for fugtindtrængning. Ved efterbehandling med linoliemaling vil malingen gå i forbindelse med imprægneringen og dermed gå i et med træet. Vinduerne skal vedligeholdes med koldpresset linolie der påføres med en klud, og efter 10-15 år, skal de males igen med linoliemaling.


Nye kviste til gadefacaden