Ombygning og indretning

Huset har altid været et markant element i Prinsessegade og det lidt fornemme præg af palæ, som arkitekturen udtrykker, er understreget ved at beholde gadefacadens hvide farve. De oprindelige vinduesformater hvor alle glas i et vinduesfag er i samme mål, er overholdt i de nye vinduer. I kælderen er de oprindelige vinduer ved en ombygning i 1942 ændret til modernistisk inspirerede vinduesbånd. I forbindelse med renoveringen er kældervinduerne ført tilbage til den oprindelige udformning. Tagetagen har fået nye kviste mod gadesiden, der passer til facadens øvrige vinduesformater. Mod gården er der etableret nogle store moderne kviste med franske altandøre, der bringer meget dagslys ind i boligerne. Foran kvistene er der et lille forareal, der kan fungere som terrasse.


Bagsiden før ombygningen


Bagsiden under ombygningen


Bagsiden efter ombygningen

I etagerne har det været målet at fastholde karakteren af et hus fra 1897 med profilerede paneler, indfatninger og fyldningsdøre, mens tagetagen er indrettet tidløst med glatte døre og paneler uden profiler. Hovedprincippet har været ensartede løsninger, hvor køkken og badeværelser i princippet er ens, og alle boliger har gennemlyste rum med et stort køkken-alrum mod gården. Rørføringen er enkel med 3 lodrette rørskakte som badeværelser og køkkener er tilkoblet. Ved den indvendige istandsættelse er lejernes ønsker i vidt omfang blevet efterkommet, og den nødvendige huslejestigning sker trinvis så alle kan følge med.


Før ombygningen


Under ombygningen


Efter ombygningen